Satış Sözleşmesi & Gizlilik & İade
Satış Sözleşmesi & Gizlilik & İade

Madde 1- Taraflar

1.1. PİMA

 

Adı            :Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim San.Tic.A.Ş.

Adresi       :Maltepe Mah. Süleymanbey Sok. No:11 Çankaya / Ankara

Telefon      :0312 480 3838


1.2. MÜŞTERİ

Adı – soyadı/TC.No
Adresi 
Telefon
E-mail 

 

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nın PİMA’ya ait httpss://www.pima.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MÜŞTERİ’, PİMA’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde PİMA’ tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

httpss://www.pima.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve MÜŞTERİ’ tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı MÜŞTERİ’ kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu MÜŞTERİ’ kabul eder.

PİMA’ gerekli gördüğü durumlarda, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. PİMA’ siparişte sorun tespit ettiği durumlarda MÜŞTERİ’niın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden MÜŞTERİ’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. MÜŞTERİ’nın bu süre zarfında PİMA’ ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde MÜŞTERİ’dan herhangi bir cevap alınamazsa PİMA’, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler 


Adı , kodu : ; … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, MÜŞTERİ’ tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- PİMA’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. PİMA’, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler ……..’den alışveriş yapamaz. PİMA’, MÜŞTERİ’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak MÜŞTERİ’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı PİMA’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.pima.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden PİMA’, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak MÜŞTERİ’ PİMA’dan hak iddiasında bulunamaz. 

5.3. https://www.pima.com.tr den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi MÜŞTERİ’ hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. MÜŞTERİ’, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ’, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. MÜŞTERİ’, https://www.pima.com.tr internet sitesinden PİMA’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak MÜŞTERİ’, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.pima.com.tr  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. MÜŞTERİ’, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş: 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) MÜŞTERİ’ tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden 
önce MÜŞTERİ’ye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler MÜŞTERİ’ye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse MÜŞTERİ’den bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) PİMA’ hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda MÜŞTERİ hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda MÜŞTERİ’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da MÜŞTERİ’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde MÜŞTERİ’ bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nın PİMA’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Ödeme: 

https://www.pima.com.tr ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen MÜŞTERİ’lere nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede MÜŞTERİ’ kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini PİMA’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ’nin kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde PİMA’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri MÜŞTERİ’ye aittir.

MÜŞTERİ kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler PİMA’nın anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat: 

Ürün/ürünler PİMA’nın anlaşmalı olduğu kargo ile MÜŞTERİ’nin adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. MÜŞTERİ’ye önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. 

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı MÜŞTERİ’ PİMA’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, MÜŞTERİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya MÜŞTERİ’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden PİMA’ sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler MÜŞTERİ’ye ulaşmadıysa teslimat problemleri MÜŞTERİ’ hizmetlerine iletişim@……..com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı MÜŞTERİ’da vardır. Paket MÜŞTERİ’ tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın MÜŞTERİ’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda PİMA’ MÜŞTERİ’ Hizmetlerine bildirilmelidir. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

MÜŞTERİ’ malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’nın  mal ile birlikte teslim edilen PİMA’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte PİMA’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi MÜŞTERİ’ye malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli MÜŞTERİ’ tarafından karşılanmalıdır.

MÜŞTERİ’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

MÜŞTERİ’nın cayma hakkını kullanması halinde PİMA’, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa PİMA’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün MÜŞTERİ’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. 

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak MÜŞTERİ’ hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, PİMA’ tarafından MÜŞTERİ’ye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte MÜŞTERİ’ adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla PİMA’ya ulaştırmalıdır. PİMA’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de MÜŞTERİ’ kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: MÜŞTERİ’ ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka MÜŞTERİ’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. PİMA’,bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ’nın kredi kartına iadesi durumundakonuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.MÜŞTERİ’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ’ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda PİMA’, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği MÜŞTERİ’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani PİMA’, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani PİMA’ ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince MÜŞTERİ’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, MÜŞTERİ’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir:  PİMA’nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.
Madde 11- Gizlilik

MÜŞTERİ’ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile PİMA’ya bildirdiği bilgiler PİMA tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
PİMA bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde PİMA kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca PİMA tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri MÜŞTERİ’ye onayı sonrasında gönderilebilir. 

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ’nin veya PİMA’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ’ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…